Workshop "Restaurování sádrových odlitků – shrnutí výsledků výzkumu"

V prostorách sochařského ateliéru Fakulty restaurování Univerzity Pardubice proběhne dne 14.2.2019 workshop, při kterém budou návštěvníci seznámeni s průběžnými výsledky výzkumu v oblasti restaurování sádrových odlitků. Na pracovním setkání budou prezentovány výsledky projektu v jednotlivých tematických okruzích a po úvodní prezentaci bude následovat diskuze s účastníky workshopu nad teoretickými a praktickými aspekty péče o umělecká díla ze sádry. 

 

Pozvánka na Workshop (.pdf)

Přihláška na workshop (.docx)