STANISLAV SUCHARDA 1866–1916: TVŮRČÍ PROCES

Stanislav Sucharda - výstava

Ústav dějin umění Akademie věd  ve spolupráci s Fakultou restaurování připravili v rámci projektu “Stopy tvorby” výstavu děl Stanislava Suchardy. Přijďte se podívat na nevšední výstavu tvořenou z největší dochované sbírky modelů  jednoho z významných českých sochařů přelomu 19. a 20. století.

 

https://www.ngprague.cz/exposition-detail/stanislav-sucharda-tvurci-proces/