S255

Typ předmětu: 
Autor díla: 
Materiál: 
Inventární číslo - prefix: 
S
Inventární číslo - sufix: 
255
Bibliografie, reprodukce, výstavy: 

laksjdfůal

ůakldjfůalkdsf

ůalksjfůlask

ůskdfjůalskfj

 

Instituce: 

Nadace

Lokace: 
místnost, regál
Název: 
laksdjfůalk
Datace: 
1900
54
5454
445
cm
546 x 5454 x 54545 mm

ksldjkjashfdla

klsdjhlafkajs)

lkdjahlfkjsa

lkdjhlafs

Poznámka skrytá: 

salkkfajslůfk4

ůaksdlůfak

ůkaljdfůalk

 

ůskdaůfjlka kůasjfůlak4 lůklsajůfal4 ůalksdjf
Popis poškození: 

sadfaksjdf§as

ůalksdjfůad

sakfksjakls