Přednáška PhDr. Martina Krumhmholze, Ph.D. na půdě Fakulty restaurovaní

Přednáška PhDr. Martina Krumhmholze, Ph.D. na půdě Fakulty restaurovaní

Dne 19.10.2017 proběhla v pořadí čtvrtá přednáška PhDr. Martina Krumhmholze, Ph.D. na půdě Fakulty restaurovaní na téma "Tvorba Františka Bílka". První  dvě přednášky se uskutečnily 1. března 2017 a byly věnovány  pomníkové tvorbě přelomu 19. a 20. století v Čechách a střední Evropě. Třetí přednáška dne 19. 4. 2017 byla zaměřená na tvorbu Stanislava Suchardy. Přednášky byly zařazeny do výuky v rámci spolupráce Ústavu dějin uměni Akademie věd a Fakulty restaurování Univerzity Pradubice na projektu NAKI - Stopy tvorby, Dědictví velkých sochařů první poloviny 20. století. Restaurování a péče o sochařské památky ze sádry.