Pohanství v myšlení, umění a literatuře na přelomu 19. a 20. století

Ústav dějin umění AV ČR, si vás dovoluje pozvat na třetí z workshopů pořádaných v rámci projektu NAKI Stopy tvorby.

15. listopad 2018, Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1

Pozvánka a program akce