Ukázky práce na workshopu v Akademickém konferenčním centru

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. si Vás dovoluje pozvat na první z workshopů uspořádaných v rámci projektu NAKI Stopy tvorby.Dědictví velkých sochařů první poloviny 20. století. Restaurování a péče o sochařské památky ze sádry.