Výstava Stopy Tvorby

Dne 29. dubna byla v Městském muzeu v Nové Pace slavnostně zahájena výstava „Stopy tvorby. Stanislav Sucharda 1866 – 1916“. Touto výstavou si připomínáme dvojité jubileum významného novopackého rodáka a jednoho z předních českých sochařů přelomu 19. a 20. století. Aktuální novopacká výstava prezentuje především ranou etapu Suchardovy tvorby (1892 - 1900), s jejímiž náměty se lze mj. setkat na fasádách Suchardova domu, přičemž hlavními výstavními exponáty jsou restaurované soutěžní návrhy fontány před Rudolfinem (1896) a Husova pomníku (1900).

Výstava též představuje průběh restaurování hlavních exponátů a společný projekt Fakulty restaurování Univerzity Pardubice a Ústavu dějin umění AV ČR zaměřený na výzkum restaurování sádrových objektů a teoretické zpracování podstatné části sochařského díla Stanislava Suchardy, které bude v roce 2019 završeno souhrnnou výstavou a publikací. Výstava potrvá do 26. června 2016.